Sikkerhetsdatablad (HMS)
På denne søkesiden finnes sikkerhetsdatablader for Trelim og Trelakk (industri).Søkemetoder, velg en av følgende: 1. Produktets varenummer
2. Produktets varenavn

Varenummer finnes på produktets emballasje.
For Trelim (industri) er dette et firesifret nummer. For Trelakk produkter er nummeret på følgende format: xxxx-xxxxxx

Varenavn: søk helst på deler av varenavnet!

Ikke søk både på varenummer og varenavn på et produkt! Dette vil oftest mislykkes.

Varenummer

Varenavn

 


For Nordsjö datablader, se: www.nordsjo.no


For Sikkens og Lesonal, se: www.sikkenscr.com og www.lesonal.com